☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Kamienna Góra
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/psse-kamienna-gora oraz Biuletynu Informacji Publicznej (https://psse-kamienna-gora.bip.gov.pl/ oraz http://psse.kamiennag.ibip.wroc.pl/public/) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Data publikacji strony internetowej: 2020-11-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10
 
Data publikacji BIP https://psse-kamienna-gora.bip.gov.pl/: 2020-11-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP https://psse-kamienna-gora.bip.gov.pl/: 2020-11-28
 
Strona internetowa i BIP są częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Jaksoń, adres poczty elektronicznej iod@pssekg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 887 438 335. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. H Sienkiewicza 5 w Kamiennej Górze nie jest dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniami.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Sienkiewicza oraz od podwórza.
Wejście posiada schody wyposażone w poręcz po jednej stronie.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz.
Przy wejściu  znajduje się tablica informacyjna.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-10
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jaksoń Marcin
(2021-03-04 08:11:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaksoń Marcin
(2021-03-30 09:03:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 24950