☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Kamienna Góra
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 26.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Higiena Pracy-zadania


Zadania sekcji higieny pracy:

 • nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • nadzór nad przestrzeganiem przez osoby wprowadzające do obrotu i stosujące w działalności zawodowej substancje i preparaty chemiczne, przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 • nadzór nad czynnikami biologicznymi szkodliwymi dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochroną zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • nadzór nad substancjami, mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,
 • nadzór nad warunkami bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest i nadzór nad programem „ Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2002- 2032”
 • nadzór nad warunkami i ograniczeniami wprowadzania do obrotu i stosowania środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określonych przepisami w sprawie detergentów,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia, rozpoznania choroby zawodowej lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej oraz przygotowanie odpowiednich decyzji
 • rozpatrywanie wniosków i interwencji w zakresie swojego działania,

 

 

Wytworzył:
Marcin Jaksoń
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Jaksoń Marcin
(2005-01-08 12:56:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 24950