INFORMACJA DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW TROPIKALNYCH I DALEKIEGO WSCHODU

Główny Inspektor Sanitarny zaleca osobom udającym się w podróż do krajów tropikalnych

i Dalekiego Wschodu przestrzeganie  następujących zasad postępowania:

 

1. Żądanie od Biura Turystycznego – na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych –     ogólnych informacji na temat kraju, do którego organizowany jest wyjazd i możliwych tam zagrożeń,
a w szczególności:

  • panujących warunków sanitarnych,
  • ewentualnych zagrożeń zdrowotnych związanych z pobytem, występującymi tam schorzeniami, itp.,
  • warunków klimatycznych

 

2. Poddanie się przed wyjazdem ogólnemu badaniu lekarskiemu; dotyczy to szczególnie osób starszych,   cierpiących na choroby przewlekłe i dzieci.

 

3. Uzyskanie informacji dotyczących obowiązkowych i zalecanych szczepień  ochronnych. Informacje
te uzyskać można w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych, Klinikach Chorób Tropikalnych

 

4. Bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarno – higienicznych, w tym:

  • picie  wyłącznie wody butelkowej lub przegotowanej,
  • nie spożywanie produktów żywnościowych niewiadomego pochodzenia,
  • przestrzeganie podstawowych zasad higienicznych (częste mycie rąk),
  • unikanie kąpieli w niesprawdzonych i nie polecanych przez organizatorów wyjazdu zbiornikach wodnych,
  • spożywanie warzyw i owoców po dokładnym ich umyciu w wodzie z detergentem i spłukaniu wodą

 

5. Stosowanie środków ochrony (repelenty) przed komarami i insektami.

 

6. W przypadku podróży do krajów zagrożonych malarią – stosowanie profilaktycznie leków przeciwmalarycznych, zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

7. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny seksualnej – unikanie przygodnych kontaktów płciowych.

 

8. Unikanie przegrzania organizmu – racjonalne korzystanie ze słońca.

 

9. Zgłoszenie się do lekarza w przypadku pojawienia się po powrocie jakichkolwiek dolegliwości lub objawów i poinformowanie go o krajach lub rejonach świata, w których się przebywało.

Wytworzył:
R. Kalita
Udostępnił:
Jaksoń Marcin
(2010-06-28 10:40:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaksoń Marcin
(2014-09-19 10:00:23)