Komunikat z dnia 31 stycznia 2012 r.

skierowany do  konsumentów wody  z wodociągu lokalnego w Kamiennej Górze ul. Korczaka 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze


 informuje konsumentów wody z  wodociągu lokalnego w Kamiennej Górze ul. Korczaka 1-DCR,  że  wyniki  badań wody pobranej  z sieci wodociągowej w dniu 25.01.2012 r. w ramach nadzoru sanitarnego   wykazały  przekroczenia norm sanitarnych (obecność bakterii grupy coli)

 W związku z powyższym woda z kranu nie nadaje się do spożycia, mycia, kąpieli w wannie  i pod natryskiem
 Woda nadaje się do celów sanitarnych np. spłukiwanie toalet

W związku z zaistniałą sytuacją  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze – zobowiązał  zarządcę  wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych- ciągłej dezynfekcja wody, woda będzie zawierała zwiększoną dawkę środka dezynfekcyjnego.


Kolejne kontrolne badanie wody planowane jest  na dzień 01.02.2012 r. o wynikach badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze  poinformuje  odrębnym komunikatem.
 
Apel o szczególną ostrożność, troskę i czujność

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci powinny w szczególności stosować się do w/w środków ostrożności.
W przypadku wystąpienia biegunki, nudności i wymiotów, należy zgłosić się do swojego lekarza, zwłaszcza, gdy pojawi się przy tym gorączka.

 
Wytworzył:
HK
Udostępnił:
Jaksoń Marcin
(2012-01-31 09:55:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaksoń Marcin
(2012-01-31 09:55:51)